sigle

Titlu proiect:
CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII S.C. HOUSE DESIGN S.R.L

HOUSE DESIGN S.R.L., cu sediul în Localitatea Cluj-Napoca, Str. Cojocnei, nr. 2, ap. 49, județ Cluj și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 03.05.2018 contractul de finanțare nr. 1939/03.05.2018, în valoare totală de 3.385.639,18 lei, având titlul ” CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII S.C. HOUSE DESIGN S.R.L”.

Obiectivele proiectului investițional au fost achiziționarea unor echipamente performante și inovative, eficient energetic, pentru dezvoltarea activității de producție de mobilier, creșterea numărului de angajați, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, adaptarea infrastructurii pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate.

Ca urmare a implementării proiectului au fost atinse următoarele rezultate: achiziționarea unor echipamente performante și inovative și a unor active software, creșterea numărului de angajați, eficientizarea iluminatului în spațiile de producție, optimizarea funcționării fluxurilor tehnologice, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, adaptarea infrastructurii pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități, asigurarea accesului de către persoane cu dizabilități și angajarea de persoane din categorii defavorizate

Proiectul, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, a fost implementat în perioada 01.01.2017 – 21.12.2020, în localitatea Cluj-Napoca, str. Spicului, FN, județ Cluj.

Valoarea totală a proiectului este de 3.385.639,18 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 1.870.695,07 lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 1.590.090,81 lei și Bugetul Național – 280.604,26 lei.

Impactul proiectului la nivelul regiunii de dezvoltare constă în crearea de noi locuri de muncă, creșterea capacității de a distribui pe piață produse moderne și inovative la prețuri competitive precum și promovarea măsurilor de egalitate de șanse prin măsurile specifice implementate la nivelul întreprinderii.

Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
HOUSE DESIGN S.R.L. are ca obiect de activitate fabricarea de mobilă.

Date: de contact
S.C. HOUSE DESIGN S.R.L.
POP CĂTĂLIN-MIHAI
Manager General
Municipiul Cluj Napoca, str. Spicului, FN, județul Cluj
Tel. 0741137121, e-mail: housedesign25@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect confinanțat din Fontul European de Dezoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

border

www.fonduri-ue.ro | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro